Kundspecifika lösningar är vår styrka, vi åtar oss helhets åtagnandet. Fördelen är att en part samordnar och säkerställer hela leveransen av reservkraft.

Ofta är det mer än bara reservkraftsaggregatet som ska levereras. Det kan vara en komplettering av ett bef. ställverk eller ett helt nytt. Ett laststyrsystem som hanterar och styr in lasten i anläggningen efter tillgänglig reservkraftseffekt.

Det kan behövas en skorsten för att leda bort avgaser eller reducera ljudet, ljudbekämpning på till och frånluft. Nytt SCADA system eller komplettering av befintligt.

Kompletta bränslesystem med förrådstankar, dagtankar och pumptransförering.

Vi hjälper gärna till att dimensioner reservkraften efter anläggningens last.

Karolinska Institutet 2x410kVA
Separata containerar för reservkraft och en för ställverk, tank och driftrum. Fasaden är teglad och taket är utfört med falsad plåt för att smälta in med intilliggande byggnader.

 

Kalmar Sjukhus

  • Ett av aggregaten på 2,5MVA / 10,5kV