Vi vill inte bara sälja en säker anläggning, genom förebyggande underhåll säkerställer vi att den fortsätter att fungera när den verkligen behövs. Vi åtar oss även underhåll på aggregat och utrustning som inte är levererad utav oss.

Våra servicetekniker reser över hela landet och tryggar funktionen på reservkraftsanläggningar. Från Kiruna i norr till Smygehuk i söder.
Med vårt servicehanterings system Evatic, säkerställer vi ärendehantering, protokoll, historik och effektivitet.
Vårt mål är att våra kunder inte bara ska känna sig trygga med sin anläggning, utan också vara det.

Vi erbjuder olika nivåer på service avtal, de utformas utefter kundens behov och önskemål.

  •  Årlig service, med oljebyte alt. oljenalays, filter byte, provkörning (görs efter checklista med ca 45 kontrollpunkter)
  • Fördjupad service var 3 alt. 5:e år, nivå bestäms ihop med kunden.
  • Belastningsprov (med motstånd om det krävs), fullskaleprov och fördjupade funktionsprover
  • Termografering
  • Månadsprov (utförs även utanför närområdet)
  • Djupare motorreperationer
  • Telefonsupport dygnetrunt alla dagar om året
  • Jour med garanterad inställelse tid
  • Vidare utbildning av kundens drifttekniker
  • Kontroll av att arbetsmiljön inom utvalda utrymmen upprätthålls