mobil reservkraft

Mobila Ljudisolerade Generatoraggregat för att få reservkraft

20kVA till 1250kVA i urförande 30 alt. 80km/h
Eftersom vi gör all konstruktion kan aggregaten utformas helt efter kundens behov.

Exempel på faktorer.
Storlek
Val av motor och generator
Tankstorlek
Anslutning av extern tank
Ljudkrav
Automatik för in och urfasning etc.
Fjärrenhet box för att kunna starta, fasa in, rampa upp lasten och återfasa manuellt på annan plats, exv. vid inkommande brytare i nätstionen
Uttagslådor och div. tillbehör, endast fantasin sätter gränserna.

Broschyr