Container lösningar har blivit allt vanligare bland annat på grund av platsbrist i bef. lokaler när ett reservkraft behövs.
Alla våra containerar skräddarsys mer eller mindre, kunden väljer alltid vilken kulör de vill ha. Containrarna går att få som ”nakna” containrar med standardmått men går även att få helt anpassade när det gäller:

Fasad: träpanel, putsad, murad, klotter bekämpade
Sadel tak i valbart material
Hängrännor och stuprör
Måttanpassade vad gäller höjd, längd och bredd.
Ljudnivå efter önskade krav
Ställverk

Reservkraft container på innergård

Handelsbanken Malmö 2x570kVA

Reservkraft container på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet 2x410kVA
Separata containerar för reservkraft, ställverk, tank och driftrum.

Reservkraft container för Ericsson i Linköping

Ericsson Linköping 2×2,5MVA