Ett reservkrafts aggregat har ofta en livsläng på 20-30 år. Däremot håller sällan automatiken och elektroniken så länge och det kan vara svårt eller helt omöjligt att erhålla reservdelar till den.
Vi ser ett ökat behov att uppgradera och säkerställa lite äldre anläggningar. Vi utför automatikbyten på allt från enkla singel aggregat till de mest komplexa anläggningar.
Ofta kan kunden inte stå utan reservkraft under ombyggnads tiden, är det en mindre anläggning tar vi dit ett av våra egna aggregat för att säkerställa driften eller så hyr vi in den reservkraftskapacitet som erfordras.

Bytena kan då göras med anläggningen i full drift.

 

Exempel på genomförda automatik byten.

IBM Kista
Byte av automatik på 3 bef. aggregat med dubbla inkommande nät. Anläggningen fick inte stå utan reservkraft och det fanns även ett krav att redundansen n+1 hela tiden skulle vara uppfylld.
Vi hyrde in 2 aggregat som tillgodosåg det behovet.
Förutom automatikbytet ingick också att leverera en touchpanel, i denna togs även in en annan ”reservkrafts Ö” inom IBM.
Vi levererade även en kamera övervakning och en PC. PC:n placerades i kontrollrummet, från PC:n kommer man åt kamerorna från de två anläggningarna samt touchpanelen som visar de två ”reservkrafts öarna”.

  • Gemensamt skåp före byte

 

Telia Sonera
Byte av automatik på 4st gasturbiner, 4x2500kVA.
Ett nytt överordnat styrskåp som hanterar 5st inkommande nät, alla 5 med redundanta styrenheter.

Anläggningen fick inte stå utan reservkraft och det fanns även ett krav att redundansen n+1 hela tiden skulle vara uppfylld.
Vi hyrde in 2 aggregat som tillgodosåg det behovet samt att byte, provningar och överflyttningar hela tiden fick göras i etapper.
De två inhyrda aggregat programmerades för att vara redundanta för varandra.
Vi levererade även en panel PC på 21” för ett ge en enkel överskådlighet på anläggningen. Med hjälp av Telias IT-avdelning har nu teknikerna möjlighet att surfa in på panel-PC:n för att avläsa statusen på anläggningen

  • Turbinskåp före byte