Skrevs

Objekt: Ericsson Kista LAB20

Den befintliga reservkraft anläggningen på 1,7MVA/10,5kV PRP ska kompletteras med ytterligare ett reservkraft aggregat på 1,7MVA/10,5kV PRP.

Leverans av ett container monterat reservkraft aggregat på 1,7MVA/10,5kV PRP Förrådstank 10kbm och 1st dagtank 1kbm.
Automatik och laststyrs PLC är redan förberedda för att enkelt kunna utökas med fler aggregat vilket gör kompletteringen väldigt smidig