Skrevs

Objekt: Ringsjöholm

Leverans av ett nytt aggregat på 460kVA/400V PRP samt uppgradering av styrenheter på två befintliga aggregatet.

Komplettering av ställverk med ny brytare. Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.
Det gemensamma automatikskåpet utrustas med en 15″ touchpanel för att samla ihop all info, status, mätvärden och manövrering av hela reservkraftssystemet.