Skrevs

Objekt 1: Halvfari, 400kVA container monterat.

Objekt 2: Linnvasselv, 500kVA container monterat.

Objekt 3: Långed, 150kVA stationärt inkl. montage.

Leveranserna kommer på ske med start i augusti och det sista container aggregatet kommer vara på plats och driftsatt i november.