Skrevs

Objekt: KM-B Karolinska

Leverans av två aggregat på 2300kVA/11kV PRP
Bränslesystemet består av tre nya 10kbm tankar med integrerade dagtankar.
Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.
Ca 30m avgasrör/skorsten som ska mynna ovan tak.

Avgasrören ska förlängas på två befintliga aggregat som vi flyttade och bytte automatik på för ca 5 år sedan.
Dessa ska avlutas lika nya avgasrör.