Här kan du läsa om det senaste som händer hos Olssons Elektromekaniska.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från Hammarel

Skrevs

Objekt: KM-B Karolinska

Leverans av två aggregat på 2300kVA/11kV PRP
Bränslesystemet består av tre nya 10kbm tankar med integrerade dagtankar.
Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.
Ca 30m avgasrör/skorsten som ska mynna ovan tak.

Avgasrören ska förlängas på två befintliga aggregat som vi flyttade och bytte automatik på för ca 5 år sedan.
Dessa ska avlutas lika nya avgasrör.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från Forsen Projekt

Skrevs

Objekt: Kv. Kåkenhusen, Länsstyrelsen

Leverans av:

1st reservkraftsaggregat 315kVA/400V PRP
Aggregatet placeras i källaren, ett ca. 40m avgassystem som avslutas på tak.
Befintlig bordskylare på tak återanvänds ihop med en ny värmeväxlare vid aggregatet.

Nytt ställverk, 100kVA UPS samt kyla för denna.

 

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från Datacenter

Skrevs

Objekt: Kv. Vargen

Leverans av 2st reservkraftsaggregat 630kVA/400V PRP med förberedelser för ett tredje aggregat.

Utmaningen i detta projekt är intransporten ca 100m in i berget där de trängsta partierna är 1000mm breda. Det innebär att vi inte bara får dela på motor och generator utan även demontera allt som ”sticker” ut på motorn, som turbo, luftfilter etc.

Nya avgassystem på ca 70m, samt demontering, uttransport och återmontering av de bef. aggregaten.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från One Nordic på tre anläggningar

Skrevs

Objekt 1: Halvfari, 400kVA container monterat.

Objekt 2: Linnvasselv, 500kVA container monterat.

Objekt 3: Långed, 150kVA stationärt inkl. montage.

Leveranserna kommer på ske med start i augusti och det sista container aggregatet kommer vara på plats och driftsatt i november.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från APQ El

Skrevs

Objekt: RPC Trelleborg

Leverans av 1st reservkraftsaggregat 1MVA/400V PRP
1st 18kbm för 72h drift.

Styrsystemet hanterar 2st inkommande nät och en sektioneringsbrytare mellan de två ställverken.
Automatiken kommer placeras i kontrollrummet, aggregatets display speglas upp i det gemensamma skåpet. Från kontrollrummet kommer man ha full överblick på reservkraften och man slipper stå i bullret när man provkör.
Den är även utrustad med full synkronisering och topplast.

Olssons Elektromekaniska AB får än en gång förtroendet att leverera reservkraft till Ericsson i Linköping via Elsystem i Linköping

Skrevs

Objekt: Ericsson Linköping LAB2020

Den befintliga reservkrafts anläggningen på 3 x 2,25MVA/10,5kV PRP ska kompletteras med ytterligare två reservkrafts aggregat på 2,25MVA/10,5kV PRP

Aggregaten har varsin förrådstank på 25kbm och 1st dagtank på 1kbm, varje aggregat har en drifttid på 48h. Fullt redundant pumpautomatik.
En ny 24” panel PC för att ta in den växande reservkraft anläggningen för en enkel överskådlighet.
Den befintliga 15” touchpanelen kommer endast att betjäna laststyrsystemet.
Automatik och laststyrs PLC är redan förberedda för att enkelt kunna utökas med fler aggregat vilket gör kompletteringen väldigt smidig

Olssons Elektromekaniska AB tecknar serviceavtal med IKEA

Skrevs

Objekt: Alla anläggningar i Sverige

Olssons Elektromekaniska AB tecknar 2-årigt serviceavtal med IKEA
Avtalet är rikstäckande och omfattar förebyggande underhåll på alla IKEA´s anläggningar med reservkraft.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från Sydvatten

Skrevs

Objekt: Ringsjöholm

Leverans av ett nytt aggregat på 460kVA/400V PRP samt uppgradering av styrenheter på två befintliga aggregatet.

Komplettering av ställverk med ny brytare. Automatiken är utrustad med full synkronisering och topplast.
Det gemensamma automatikskåpet utrustas med en 15″ touchpanel för att samla ihop all info, status, mätvärden och manövrering av hela reservkraftssystemet.

Olssons Elektromekaniska AB erhåller order från Swedavia

Skrevs

Objekt: Arlanda

Byte av automatik på två befintliga aggregat.
För att ge automatisk start vid nätavbrott och full fasnings utrustning samt ett enklare provningsförfarande.

Olssons Elektromekaniska AB får än en gång förtroendet att leverera reservkraft till Ericsson i Kista via Elsystem i Linköping

Skrevs

Objekt: Ericsson Kista LAB20

Den befintliga reservkraft anläggningen på 1,7MVA/10,5kV PRP ska kompletteras med ytterligare ett reservkraft aggregat på 1,7MVA/10,5kV PRP.

Leverans av ett container monterat reservkraft aggregat på 1,7MVA/10,5kV PRP Förrådstank 10kbm och 1st dagtank 1kbm.
Automatik och laststyrs PLC är redan förberedda för att enkelt kunna utökas med fler aggregat vilket gör kompletteringen väldigt smidig